„Calvin residence – trvalé bývanie bez kompromisov“

LOKALITA

Bytový dom Calvin residence sa nachádza v tichej dlhodobo stabilizovanej lokalite sídliska Píly v Prievidzi v areáli súčasného penziónu Benedikti . V priamom susedstve sa nachádzajú nízkopodlažné bytové domy a športový areál základnej školy. Lokalizácia bytového domu do uzatvoreného súkromného areálu vytvára predpoklady pokojného bezpečného bývania komunitného charakteru.

DOM

Bytový dom Calvin residence ponúka pätnásť kompaktných veľkometrážnych trojizbových a štvorizbových bytov s komplexným príslušenstvom . Všetky byty vzdušné , bezbariérové , slnečné . Súčasťou každého bytu je veľká vonkajšia terasa – vo forme balkóna alebo loggie s orientáciou na slnečné strany . Parkovanie vozidiel pod objektom, v parteri domu s priamym napojením na centrálne umiestnené schodisko s výťahom, vytvára predpoklady maximálnej funkčnosti spojenej s bezbariérovým princípom celého domu. Kvalitné dispozičné riešenie všetkých bytov umožňuje oddelenie dennej a nočnej časti bytu čo je predpokladom na plnohodnotné dlhodobé bývanie . K dokonalej funkčnosti bývania prispieva umiestnenie priestorných odkladacích priestorov- komôr priamo na podlaží prístupných z bytovej chodby.

Okolie domu tvorí privátna záhrada s množstvom zelene , doplnená o detské ihrisko s preliezkami a lavičkami.

INFRAŠTRUKTÚRA

Naša lokalita má výbornú dostupnosť k mestskej dopravnej infraštruktúre je v tesnej blízkosti zastávky mestskej dopravy. V priamom susedstve bytového domu sa nachádzajú základná škola, mestská plaváreň , nové fitness centrum. Možnosti ďalších voľnočasových aktivít dopĺňajú mestský park s minigolfovým areálom , cyklo a inline okruh. V dostupnej pešej vzdialenosti je športová hala a zimný štadión, za ktorými sa nachádzajú objekty centrálnej nákupnej mestskej zóny.

TECHNICKÉ INFORMÁCIE, ŠTANDART

- Základná charakteristika

Bytový dom je navrhnutý v ultranízkom energetickom štandarde, s preferenciou aplikácie ekologických materiálov a konštrukčných riešení výsledkom ktorých je dlhodobá udržateľnosť.

- Konštrukcia

Vzhľadom k veľkým rozponom konštrukcie je bytový dom navrhnutý ako monolitický železobetónový skelet v kombinácii s monolitickými nosnými stenami a stropmi. Obvodové steny a vnútorné priečky v jednotlivých bytoch sú ľahké plynosilikátové . Nosná konštrukcia strechy je z ľahkých drevených priehradových väzníkov . Aplikáciou kvalitných izolačných materiálov na vonkajšom plášti domu je zabezpečená optimálna tepelná pohoda počas celého roka – v zime proti nízkym teplotám a v lete proti nadmernému prehrievaniu bytov.

- Výplne otvorov

Pomerne veľké otvory na fasáde objektu zabezpečujúce dostatočné presvetlenie a preslnenie bytov sú uzatvorené okennými konštrukciami plastovej alt. hliníkovej konštrukcie s izolačným trojsklom v pasívnom štandarde. Pre ochranu objektu pred nepriaznivým vplyvom slnka v letnom období budú pred okenné konštrukcie osadené vonkajšie tieniace žalúzie.

- Vykurovanie, ohrev vody

Primárnym zdrojom tepla je odber z centrálneho rozvodu tepla doplnený o energiu zo slnečných kolektorov umiestnených na streche domu . Tieto dva ekologické zdroje zabezpečia teplo a ohrev teplej úžitkovej vody bez negatívnych dopadov na životné prostredie a v nízkych prevádzkových nákladoch.

Vykurovanie v jednotlivých bytoch bude realizované formou nízkoteplotného podlahového vykurovania a radiátormi hygienických priestoroch.

- Vetranie, chladenie

Hygienická výmena vzduchu v byte bude zabezpečená samostatným vetraním s rekuperáciou tepla každej bytovej jednotky . Aplikáciou viacnásobnej filtrácie čerstvého vzduchu budú priestory bytu bezpečné aj pre obyvateľov s alergickými problémami.

Pri dodržiavaní prevádzkovej disciplíny v letných mesiacoch / zatváranie okien, tienenie / sa nepredpokladá potreba chladenia , ale v krátkych obdobiach extrémnych teplôt bude potrebné chladenie na optimalizáciu teploty formou splitových chladiacich jednotiek .

PRIAMY VÝHĽAD NA
BOJNICKÝ ZÁMOK

RODINNÉ BÝVANIE

Kryté parkovanie v uzavretom areáli

VYSOKÁ KVALITA POUŽITÝCH MATERIALOV