“vytvára pocit vzdušnosti modernej architektúry”

Ing. Arch. Jaroslav Janes

Bytový dom Calvin residence je lokalizovaný na rozhraní nízkopodlažnej zástavby zo 60-tych rokov minulého storočia a susediacej zástavby rodinných domov. Samostatný uzatvorený pozemok so zeleňou je predpokladom vytvorenia príjemných susedských vzťahov . Pozadím výhľadu z balkónov a terás väčšiny bytov je pohorie Magura s nádherným Bojnickým zámkom.

Architektúra bytového domu je ľahko identifikovateľná, základná hmota je plasticky členená iba vystupujúcimi balkónmi a loggiami. Osadenie hmoty objektu nad okolitý terén pocitovo odľahčuje celkovú mohutnosť objemu, vytvára pocit vzdušnosti modernej architektúry. Pokojné pôsobenie stavby umocňuje jednoduchá farebnosť fasády bez výstredných ozdobných detailov , s použitím jednoduchých materiálov.

Dispozičné riešenia bytov sú kvalitné – logické usporiadanie jednotlivých miestností vytvára podmienky maximálnej prevádzkovej funkčnosti . Umiestnenie objemovo veľkorysých priestorov na skladovanie v priamom susedstve jednotlivých bytov na každom podlaží spolu s väčším osobným výťahom, dopĺňa užívateľský komfort bytového domu . Pomerne veľké terasy na balkónoch resp. loggiach bytov orientované na slnečné strany atraktívne zväčšujú obytný priestor.

Stavba je projektovaná s vysokým technickým a enviromentálnym štandardom . Okrem už tradičného podlahového vykurovania sú byty doplnené o rekuperačné vetranie aj s chladením , čo vytvára optimálne podmienky vnútornej klímy jednotlivých bytov .